Екипдекември 28, 2021by SP Audit

Ключовите фигури в нашия екип

Създадох компанията следвайки мечтата си и стартирахме на 1-ви юни, деня на детето.

Моите причини:

искреност, чистота, вяра, усмивка, ентусиазъм, енергия, любознателност и широко отворени очи.

Те са най-силни при децата и исках да са в кръвта на това, което създаваме. А бизнесът – той е като дете, което расте, смее се, учи, опитва, тича, скача, пада, става и трябва да обгрижваш непрестанно, за да продължи да расте. За това са необходими –

отдаденост, смелост, последователност, търпение, упоритост, буден умен и желание да споделяш. 

Когато бизнесът или това, което правиш е твоето призвание е лесно да го превърнеш в мисия. През всичките тези години с благодарност виждам как в тази мисия са повярвали наши безценни партньори, колеги, много различни хора, станали част от събития, възможности, трудности и успехи. 

Да работиш с хората и за тях е най-вълнуващата професия. Невъзможно е, ако не обичаш хората и себе си. Безценно е защото всеки ден можеш да учиш по нещо от всеки, който срещаш и да решиш как да използваш урока – дали да го запазиш за себе си или пък да споделиш поуката. Срещаме невероятни личности и сме част от професионалния им път, понякога и от професионалната им съдба. Приемам това с изключителна отговорност.  

Отговорно е бизнесът да довери най-чувствителната част от капитала си – Човешкия и да работим с него, да имаме принос в трудните и важни решения. Отговорно е да сме част от професионалния път на хората, защото всеки е специален, независимо къде е роден, какво е учил, в какво е успял, в какво се е провалил – всеки има своите безценни качества и достойнство и ние трябва да ги развиваме. 

Живота и емоциите на хората, в едно със стабилността и просперитета на компаниите е не само отговорност, а и предизвикателство. Търсим баланса всеки ден. 

Щастлива съм, защото вървя по този път с екипа си и те често се справят по-добре от мен, но всъщност това намирам за един от най-големите си успехи. 

https://sp-audit.com/wp-content/uploads/2021/12/tanya-blog-850x1280.jpg

УправителТаня Нонова

Таня Нонова – Основател и управител на SP Audit

Завършила Финанси и специализирала MBA Управление на процеси и хора в Stanford University. Дългогодишен опит в Управление на Човешки ресурси. Първите стъпки в професията започва като Специалист Трудово право и Заплати в Булгартабак Холдинг – Юрий Гагарин АД, продължава като Мениджър Човешки ресурси във Флекспринт ЕООД. Понастоящем мениджър и консултант е за различни по дейност, структура и големина предприятия в част Човешки капитал. Големите й успехи са в планирането и изграждането на трайни екипи от професионалисти и дългосрочни взаимоотношения. Експерт в оптимизиране на разходите за труд и повишаване на оперативната ефективност в производствени компании. Лектор в обучения за Лидерство и Ефективност. Стилът й на работа е разпознаваем с естествения, открит и експертен подход към процесите, които управлява.

Важно е да разбираш хората, а също и целите на мениджмънта, да прецениш кога си готов да дадеш професионален съвет открито или да замълчиш и потърсиш решение. Всяко усилие си заслужава, всяко тежко решение ако е честно, също си заслужава. И ние нямаме право на реактивни решения и мнения, а на осъзнати. Да си част от създаването на екип и след време да виждаш постиженията на всеки един в него, както и на компанията е моята голяма награда и това ми дава енергия да продължавам. Вдъхновяват ме успехите на хората и компаниите.

https://sp-audit.com/wp-content/uploads/2021/12/stanka-blog-850x1280.jpg

Мениджър отдел Заплати и администриранеСтанка Недялкова

Станка Недялкова – Мениджър Отдел Заплати и Администриране

Започва професионалния си път в областта на Човешките ресурси преди около 15 години, като в последните 6 години е част от екипа на SP Audit. 

През последните 5 години се усъвършенствам в контрол и анализ на разходите за труд, обработка на трудови възнаграждения и трудовоправно администриране на взаимоотношенията между работодатели и служители.
Казвам „усъвършенствам“, защото в днешната динамика и при работата с много и различни клиенти, си е истинско предизвикателство разрешаването на всеки един казус и взимането на най-доброто решение за конкретния случай.
Въпреки световните предизвикателства и интензивните промени в нормативната база, целта ни е своевременна информираност, за да отговорим адекватно на възникналите запитвания.
Нашият стремеж е всеки един клиент, да получи максимално добро и качествено индивидуално отношение, да има взаимно доверие и коректност за едно дългосрочно и ефективно сътрудничество. Толерантността ми към грешки е нула защото осъзнаваме ролята си в удовлетвореността на хората и в същото време отговорността на работодателите пред екипите им и институциите.

https://sp-audit.com/wp-content/uploads/2021/12/milena-blog-850x1280.jpg

Мениджър отдел Подбор и развитиеМилена Дойнова

Милена Дойнова – Мениджър отдел Подбор и развитие

Милена Дойнова е професионалист в областта на Управлението и развитието на Човешките ресурси – Мениджър и Ръководител на екипи. В трудовата и автобиография фигурират имена на международни и доказани производствени компании.  Инженер е по образование, има завършена магистърска степен по Човешки ресурси. Изявен специалист е във всяка една област на професията – планиране на кадри, бюджетиране и възнаграждения, кариерно ориентиране и подбор, оценка, анализи и развитие на персонала. Участвала е в множество обучения и събития, свързани с хората и развитието на човешкия капитал. 

Най-важното в работата с нашите Клиенти – работодатели, е изграждането на партньорски взаимоотношения, базирани на професионализъм и коректност. В бизнеса ние се опитваме да бъдем лоялния Партньор, на който те могат да разчитат във всеки един момент за съдействие, консултация, анализ и насоки. Нашите Клиенти споделят с нас проблемите си и победите си, търсят ни за различни съвети в областта, защото имаме широко наблюдение и опит на Трудовия пазар и се стараем да бъдем обективни и ефективни в действията си. Истинските успехи идват в момента, в който дадем реалистична оценка по възникналите въпроси и подходим с внимание и знание. Не винаги обстоятелствата позволяват да се стигне до желаното развитие и резултат, но важен е пътят, който извървяваме заедно с Клиента и изводите, до които сме достигнали в желанието за промяна към по-добро. Това е причината да имаме дългогодишни сътрудници и благодарение на тях да налагаме все по-добри практики в динамичната среда, свързана с реализацията и развитието на човешкия капитал. Работата ни е пъстра като хората около нас! Изисква да намерим баланса и да построим точно тези мостове, които винаги ни отвеждат към принципа „Печеля – Печелиш“. 

https://sp-audit.com/wp-content/uploads/2021/12/neshka-blog-850x1280.jpg

Експерт подбор на кадриНешка Стоянова

Нешка Стоянова – Експерт подбор на кадри

Нешка Стоянова работи в областта на Човешките ресурси близо 15 години. По образование е магистър по икономика и магистър-филолог. Силните й страни са в подбора и обучението на кадри. Участва в множество мероприятия и семинари, свързани с търсенето, селектирането, оценяването и обучението на квалифицирани служители. Работи за големи компании с различни сфери на дейност. Има опит в интервюирането на служители от всички йерархични нива – от нискоквалифицирани кадри до тесни специалисти и висш мениджмънт. 

Най-важно за работата с хора е изграждането на взаимно доверие, информираност и откритост в отношенията. С хората трябва да се подхожда искрено, да усещат подкрепата и желанието да им се помогне, да са спокойни и уверени, когато пристъпят към промяна на работното място или се катерят нагоре по кариерната стълбичка. Гаранция за успех в нашата работа е умението да задаваме точните въпроси, но още по-важно умение е да можем да слушаме внимателно хората. Специфичното при подбора е да успеем да подредим пъзела от квалификации, умения и очаквания на кандидата към търсенето на работодателя. Необходимо е да се съобразят обстоятелствата, които са от значение и за двете страни, в противен случай рискуваме взаимоотношенията да не бъдат дълготрайни. Работата с хора ме е научила, че винаги има изключения и най-сигурните неща понякога са нетрайни. Човекът е сложно създание с качества и емоции, вплетени в професионалния му и житейски път, той е ключов фактор за успеха на всеки бизнес. Професионализмът в нашата професия се гради на значимостта и важността на всеки един човек.

Share