Статияфевруари 24, 2023by SP Audit

Уменията са новата валута на работното място

Представяме на вашето внимание една интересна и полезна статия, на която попаднахе в списание People Matters и с радост ви я предоставяме тук в нашият сайт.

Как могат организациите да останат конкурентоспособни през 2023г. и след това? Те трябва да следват тази изпитана и истинска стратегия, казва Хамншу Палсуле, главен изпълнителен директор на Cornerstone OnDemand: За да бъде една организация успешна и конкурентно способна е необходимо да се стреми да задържи талантливите служители, като им подсигури необходимите обучения и квалификации за усъвършенстване на техните умения и по този начин да се адаптират към постоянно променящата се среда.

От Мамта Шарма

Текучеството не е добре дошло за компаниите. Но допринасящ фактор за явлението е, че служителите не виждат възможности да развият своите умения и кариера на настоящите работни места, в настоящите си компании. На фона на днешния динамичен пейзаж става ясно, че ако организациите искат да останат конкурентоспособни, те трябва да запазят най-добрите си таланти и да дадат възможност на своите служители да развиват постоянно нови умения, за да могат да реагират и да се адаптират към променящите се среди.

Хамншу Палсуле, главен изпълнителен директор на Cornerstone OnDemand, казва, че организациите трябва да подредят целите си в съответствие с персоналното развитие на уменията на своите служители. „След като се присъединих към Cornerstone, посетих шест държави и над 60 различни клиенти. Към днешна дата съм бил в дори повече страни по света и съм говорил със стотици организации за това как да разрешат проблемите с таланта и обучението на персонал. От тези разговори, ми стана ясно, че уменията се превърнаха в новата валута на работното място“, казва Палсуле. Докато организациите и техните лидери бързо осъзнават необходимостта от повишаване на квалификацията на служителите си, според Gartner 47% от HR лидерите съобщават, че не знаят какви пропуски в уменията имат техните настоящи служители.

В ексклузивно интервю с People Matters, Палсуле отбелязва на най-големите предизвикателства и тенденции в обучението и развитието на умения, пред които са изправени организациите днес и на които да се обърне внимание през 2023 г.

Въпрос: – Какви са предизвикателствата при обучението на умения, пред които са изправени организациите днес и как да ги преодолеят?

– Много компании са изправени пред предизвикателството да идентифицират уменията в своята работна сила, да предоставят обучения за развитие на умения в момент на нужда и да предоставят на всички служители достъп до възможности за обучение и растеж, персонализирани и препоръчани директно за тях.

И така, какво правят водещите световни компании в тази област? Walmart, най-големият частен работодател в САЩ, обяви през 2021 г., че ще инвестира близо 1 милиард долара през следващите пет години, за да осигури на служителите си безплатен достъп до висше образование и обучение за придобиване на умения. Технологичният гигант IBM се е ангажирал да повиши уменията на 30 милиона души в световен мащаб до 2030 г. Да, необходими са инвестиции, но преди всичко организациите трябва да преосмислят опита си с таланти. Те трябва да се съсредоточат върху внедряването на персонализирано, цялостно изживяване за своите хора, което непрекъснато свързва развитието (обучение и изграждане на умения) с нови възможности за растеж. С нарастването на цифровизацията можем да очакваме значително въздействие върху заетостта и уменията през следващите десетилетия, на всички нива и във всички сектори, засягайки някои отрасли по-силно от други.

Въпрос: – Как придобиването и развитието на уменията на служителите могат да помогнат на организациите да станат устойчиви на рецесия?

– Обръщането към развитие на уменията и обучение на персонала не е нещо ново. Същата рамка за развитие на уменията, която използваме от десетилетия, все още се прилага днес и страхотната новина е, че вече съществуват нови технологични постижения, които правят този тип подходи за развитие още по-ефективни.

Трябва да разчитаме на технологиите и по-специално на изкуствения интелект. Той може да анализира данните на служителите в една организация, за да разбере по-добре хората, уменията, които притежават в момента, и тези, които са им необходими за заемане на настоящи и бъдещи длъжности. Има няколко практически стъпки за изграждане на бъдещи умения с висока степен на въздействие:

  • Прогнозирайте бъдещите умения, от които хората във вашата организация ще се нуждаят и идентифицирайте потенциалните пропуски в уменията сред вашите служители, както в рамките на индустрията, така и извън нея
  • За да бъде успешно кариерното развитие в дадена организация, е нужно интегрирането на нови технологични умения, който да подмомогнат развитието на организацията
  • Насърчавайте култура на учене, която дава възможност за придобиването на нови умения, като по този начин служителите могат да се развиват и израстват кариерно
  • Създайте стратегия и предоставете по-подходящо, модерно и персонализирано учебно съдържание на хората във вашата организация

Въпрос: – Какви според вас са най-добрите тенденции в уменията на техниците през 2023 г.?

– С напредъка на технологиите, рязко нараства и търсенето на служители, запознати с новите технологични тенденции.

Докладът за бъдещето на работните места на Световния икономически форум подчерта, че 50% от всички служители ще се нуждаят от преквалификация до 2025 г., тъй като внедряването на технологии нараства.

Облачните платформи в ИТ индустрията и автоматизацията в производството, са нови лидери по ръст и обем на търсенето. Анализатори и администратори на мрежови и компютърни системи, както и разработчици на софтуерни приложения са сред първите пет професии по обем на търсене във всички индустрии. Компютърните програмисти също са сред първите пет професии по нарастване на търсенето в множество индустрии. Изкуственият интелект подобрява скоростта, точността и ефективността на човешките усилия, като по този начин увеличава производителността и същевременно намалява разходите.

В днешно време, когато се изисква адаптивност, организациите продължават да инвестират в изкуствен интелект за автоматизиране на повтарящи се задачи и други бизнес процеси. С приложението си в почти всички сектори днес, като здравеопазване, производство, логистика, банкиране, набиране на персонал и т.н., хората със знания, умения и опит в областта на изкуствения интелект, са много търсени. Най-търсените умения, свързани с бораване с изкуствен интелект включват езици за програмиране като Python, R и Java, линейна алгебра и статистика, техники за обработка на сигнали и неутрални мрежови архитектури.

Анализ на големи бази данни – Сред всички иновации в дигиталната ера, големите бази данни вероятно са една от най-въздействащите.

Пандемията ускори внедряването на дистанционна работа, което накара организациите да преминат към базирани на облак приложения и услуги, за да подкрепят работещите извън офиса служители и да задържат клиентите си. Виждаме увеличаване в използването на базирани на облак инструменти за комуникация, управление на проекти, видеоконференции, споделяне на файлове и други, които ще продължат да бъдат приоритет за организациите, тъй като те се стремят да подкрепят сътрудничеството и продуктивността на служителите, навсякъде и по всяко време. Amazon, Microsoft и Google поддържат най-търсените облачни платформи.

До 2027 г. повече от 50% от предприятията ще използват облачни платформи, за да оптимизират работата си. Според главните технологични тенденции на Gartner за 2023 г., все по-търсени ще бъдат професии като облачни разработчици, администратори виртуални база данни и всичко което е свързано с виртуалните технологии.

Share