https://sp-audit.com/wp-content/uploads/2021/12/image_03.png
https://sp-audit.com/wp-content/uploads/2023/12/sp-solutions-1200x1200-01.svg

SP Solutions

ЧР услуги за насърчаване на високи бизнес постижения

Нашите услуги в областта на човешките ресурси целят да подкрепят клиентите ни от различни индустрии за постигането на истинско организационно съвършенство. Подхождаме индивидуално към всеки, разчитайки на портфолио от солидни, доказани инструменти и тактики.

SP Solutions съществува, за да подпомогне, допълни и надгради Вашия бизнес модел, без значение какви са текущите му мащаб, перспективи или цели.

Бизнес консултиране

Знаем, че истински добрите и надеждни решения се взимат на базата на коректен анализ на данни. Именно затова целта на експертните ни консултации е да подпомогнат логичното и устойчиво планиране на човешки ресурси. 

За съществуващите структури добавяме стойност, подготвяйки задълбочен анализ на текущите процеси, след което предоставяме насоки за по-ефективни стандартни оперативни процедури (СОП) чрез ясни доклади и практически препоръки. За новосъздадени организации можем да помогнем, като очертаем тези стъпки още от самото начало.

Когато става въпрос за подбор на кадри и организационен дизайн, внимателното планиране свежда до минимум рисковете, свързани с освобождаването на непродуктивен персонал или търсенето на заместници, като същевременно повишава оперативното съвършенство и ефективност.

Пейрол / Изготвяне на ведомости

Възнаграждението е фактор от ключово значение за мотивацията и производителността на всеки служител, поради което е необходимо към него да се подходи с грижа, усърдие и ефективност. В момента обработваме заплатите на компании с от 10 до 1200 служители, работещи в различни отрасли с различни системи на заплащане.

Нашето предложение към клиентите е разработено по такъв начин, че таксите Ви за делегиране на тази услуга на SP Solutions са сравними с разходите, които бихте имали, ако разполагате с вътрешен отдел за дейността във Вашата компания.

Услугата включва: 

  • Прецизно и професионално изготвяне на всички документи, свързани с месечна обработка, изчисляване, изплащане и деклариране на трудови и приравнени към тях възнаграждения
  • Гаранция за пълна конфиденциалност 
  • Навременна информация за законови промени, които предстоят или е важно да познавате 
  • Възможности, които данъчно-осигурителната система предоставя 
  • Анализ на цената на труда в различни сектори (разходни центрове) 
  • Прецизна подготовка на всички документи, свързани с издаване на разрешителни за работа за граждани на ЕС, работещи в България и обратно
Бюджетизиране, прогнозиране и отчитане

Изготвяме годишно бюджетиране и прогнозиране, всички видове отчети, необходими за разходите за труд – за калкулации към центровете на разходи и за производителността. Представляваме клиентите си пред Национален осигурителен институт, Национална агенция по приходите, Инспекция по труда.

Обучения и развитие на персонала

Подхождаме стратегически към развитието на служителите и ръководните екипи, като изготвяме оценки и анализи на нуждите от обучение, след което усъвършенстваме специфичните умения, необходими за посрещане на изискванията на бързо променящата се бизнес среда.

Процесът ни включва подготовка на годишен план за обучения и бюджет за тях, както и координиране на самите обучения. Към момента, най-търсените са:

  1. Академия за лидерство
  2. 5S
  3. Lean мениджмънт
  4. Публична и бизнес комуникация
https://sp-audit.com/wp-content/uploads/2021/12/image_08_1.png

Намираме правилни решения за всеки бизнес

Не спираме да се учим и да предизвикваме себе си. Развиваме се заедно с партньорите си и се вълнуваме от техните успехи.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://sp-audit.com/wp-content/uploads/2021/12/image_04.png

Защо да ни се доверите?

Безкомпромисно качество

Без риск от грешки

Гарантирана конфиденциалност

Оптимизиране на разходите

https://sp-audit.com/wp-content/uploads/2021/12/image_07.png
https://sp-audit.com/wp-content/uploads/2021/12/image_02.png
Eс Пи Одит е иновативна компания, която успява да трансформира бизнес нуждите на своите клиенти в реални резултати. Подхода им е насочен към отлично опознаване на спецификата в дейността на всеки техен клиент, което ги прави ефективен и незаменим партньор за всеки бизнес.
Николай БояджиевФинансов и Оперативен Директор – MaxEurope, Chipollino, Maxcom
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://sp-audit.com/wp-content/uploads/2021/12/image_04.png