Статияянуари 26, 2024by SP Audit

За да запазите най-добрите си служители, задайте им тези въпроси

Началото на новата година е идеалното време да направите анализ и ретроспекция на изминалата година. Какви цели сме постигнали, какво е било добре и какво не.

Ако наистина държите на хората в екипа си, това е идеалния момент за провеждане на интервюта за „задържане на работното място“. Това са дискусии, при които задавате ключови въпроси на служителите, за да разберете колко са ангажирани към текущата си работа. Информацията, която съберете, може да ви помогне да се справите с често срещани проблеми, на работното място и да разберете причините за текучеството.

Отделете си поне половин час време, когато да седнете и да си поговорите очи в очи със всеки служител, без да ви прекъсват разговора с телефонни обаждания, мейли и др.

Ето няколко въпроса, които да зададете по време на разговора:

  1. Каква е нагласата ви за работния процес напоследък?

Без значение какъв е отговорът – положителен или отрицателен – не отричайте тяхното мнение и не преминавайте твърде бързо към разрешаване на проблем. Просто ги изслушайте, благодарете им за честността и поискайте повече информация, преди да преминете към решение.

  1. С кого се чувствате близък в работата?

Въз основа на техния отговор проучете какво можете да направите, за да им помогнете да задълбочат тези връзки. Може би хора от различни отдели могат да работят по събитие за цялата компания или пък върху инициатива между отделите.

  1. Какви професионални и личностни умения бихте искали да развивате?

Този въпрос сигнализира, че ви е грижа за тяхното развитие и искате да им помогнете да постигнат стремежите си.

  1. Какви са вашите цели и амбиции в компанията?

Този въпрос ще ви помогне да разберете до колко кариерно ориентиран е служителя и какви са амбициите му. Ако смятате, че има реален поглед върху бъдещето си, дайте му шанс за развитие в удобен момент.

  1. Как можем да променим процеса на работа, за да ви помогнем да вършите задълженията си още по-добре?

Гарантирането, че хората могат да вършат работата си добре, е също толкова важно, колкото похвалите и наградите.

  1. Какви са вашите основни интереси и как можем да ги включим в работата ви?

Ако имате възможност да включите в работния процес част от интересите на служителите ви, това би бил огромен плюс както за тях, така и за компанията, тъй като това е фактор, повишаващ мотивацията.

  1. Какво ви задържа на настоящата работа?

Отговора на въпроса, ще ви даде яснота кои са приоритетите в работното място на служителя и по този начин ще имате възможност да проявите гъвкавост в някои аспекти, ако се наложи, за да задържите служителя на работа.

Тези въпроси помагат да се установи съответствие между нуждите на служителите и компанията и да се създаде по-добра работна среда. И все пак задържането на служителите на работата не зависи само от конкретни въпроси, които да им зададете. Всеки един служител е различен и има свои нужди и лични мотивации. Важно е да се установи отношение на открит диалог и доверие между ръководство и служители.