Статияянуари 19, 2024by SP Audit

Как бизнесът може да привлече и задържи най-добрите дигитални таланти

Според Световния икономически форум един милиард души ще трябва да бъдат обучени в нови и развиващи се умения до 2030 г. и няма да е изненада, че голяма част от тях от технически умения. Цифрите създават обезсърчаваща перспектива – около 62% от компаниите участвали в глобалното проучване за дигитално лидерство на Nash Squared вярват, че никога няма да имат достатъчно технически грамотен персонал.

Ето защо компаниите трябва да предприемат правилните стъпки от сега, за да запазят най-добрите си служители и да подобрят уменията на целия си персонал.

Войната за набиране на кадри с дигитални умения

Компаниите трябва да се съсредоточат върху разработването на цялостна стратегия, за да компенсират несъответствието между търсенето и предлагането на пазара на технологично грамотни кадри и да привлекат и задържат най-добрите си таланти, за да осъществят успешно стратегиите си за развитие.

Програмите, които трябва да имате предвид, включват:

  • Подобряване на адаптирането на нови служители, за да се създаде въздействащо и запомнящо се изживяване, което поставя здрава основа и играе решаваща роля за задържането и ангажираността на новоназначените служители.
  • Разработване на вътрешни програми за идентифициране и развитие на таланти.
  • Създаване на дигитална академия за справяне с пропуските в уменията, изграждане на технически умения, култивиране на лидерски способности и способности за дигитализация, като същевременно насърчава култура на учене и иновации.


Подобряване
приобщаването на новоназначените

Създавайки въздействащо и запомнящо се изживяване, компаниите могат да поставят стабилна основа за своите служители, насърчавайки чувството за принадлежност и ангажираност от първия ден. Третирането на всеки новонает като индивид с уникални нужди и опит е жизненоважно.

Разработете персонализирани планове за приобщаване, съобразени с ролята, миналото и целите на всеки нов служител. Този подход показва, че оценявате техния принос и инвестирате в професионалното им израстване от самото начало.

Превърнете традиционните сесии за ориентиране в интерактивни и увлекателни преживявания. Включете дейности за изграждане на екип, игри и куизове, за да помогнете на новите служители да се свържат с колегите си и да разберат културата на компанията. Помислете дали да не поканите висши ръководители да споделят своя опит и визии и така допълнително да затвърдите ценностите на компанията.

Непрекъснато учене

Приобщаването не трябва да приключва след първата седмица или месец. Непрекъснато предоставяйте възможности за обучение и надграждане, за да помогнете на новите служители да израстват в своите професионални роли. Предложете достъп до онлайн курсове, работни срещи и семинари, които са в съответствие с техните кариерни стремежи и целите на компанията.

Поддържането на отворени канали за комуникация с новите служители е от голямо значение. Планирайте редовни срещи, за да обсъдите напредъка, да адресирате притесненията и да предложите обратна връзка. Този двустранен диалог показва, че компанията държи на общото развитие и успех.

Разпознайте и отпразнувайте ключови моменти в професионалния път на новия служител, като завършване на изпитателния период или успешно завършване на предизвикателен проект. Признаването на постиженията засилва положителното преживяване и повишава морала на служителите.

 

Потенциалното въздействие на дигитална академия

Технологиите непрекъснато се развиват и компаниите трябва да дадат приоритет на програмите за дигитални умения, за да създават, привличат и задържат таланти и останат конкурентоспособни на пазара. Създаването на дигитална академия е стратегическа инвестиция в бъдещето на вашата организация.

Чрез справяне с пропуските в уменията, изграждане на техническа експертиза, култивиране на способности за лидерство, стратегия за дигитализация и насърчаване на култура на обучение и иновации, вашата компания ще бъде добре подготвена да се ориентира в предизвикателствата и възможностите на дигиталната ера. Снабдяването на вашите служители с инструментите, от които се нуждаят, за да успеят, не само повишава техния професионален растеж, но също така стимулира успеха на вашата организация.

Докато изграждате динамична и готова за бъдещето работна сила, вашата Дигитална академия ще служи като способ за напредък и иновации, водейки вашата организация до нови успехи и пазари.

 

Изграждане на основа за задържане и ангажираност на служителите

Привличането и задържането на дигитално обучени таланти е ключов фактор за успеха на бизнеса в дигиталната ера. Чрез култивиране на положителна работодателска марка, гъвкавост, инвестиране в професионално развитие, насърчаване на иновациите, предоставяне на авангардни технологии, предлагане на смислена работа и приоритизиране на разнообразието и приобщаването, фирмите могат да създадат привлекателна и завладяваща среда за дигиталните професионалисти .

Не забравяйте, че развитието и задържането на таланти е непрекъснат процес, който изисква отдаденост и истинска грижа за растежа и благосъстоянието на служителите. С правилния подход вашият бизнес може да осигури необходимите професионалисти, за да процъфтява в динамичния дигитален пейзаж.

Статията е преведена и адаптирана от Tek Experts.