Статияоктомври 6, 2023by SP Audit

Всичко, което трябва да знаем за болничните

Навлизаме в сезона на настинките и вирусите и на всеки може да се наложи да отсъства от работа по здравословни причини. Да отидем на лекар и да си останем вкъщи или да сме разпространител на вируси и да рискуваме здравето на колегите в офиса е въпрос на морална дилема, която е тема на множество дискусии.

Темата за болничните е много широкообхватна и има много различни аспекти.

В тази статия ще разгледаме какво всъщност трябва да знаем при използването на болничен.

Кога можем да излезем в болничен?

Можем да излезем в болничен не само когато ние не се чувстваме добре, но и когато трябва да гледаме друг болен или пък когато в детската градина на детето има карантина и то, макар и здраво, трябва да си остане вкъщи.

Ето и някои от най-често използваните болнични:

 • Общо заболяване;
 • Злополука;
 • Карантина;
 • Гледане на болно дете до 18 годишна възраст;
 • Придружаване и гледане на дете до 3 годишна възраст в болнично заведение;
 • Бременност и раждане;
 • Курортно или санаториално лечение;
 • Гледане на хронично болен;
 • Гледане на дете с увреждания и др.

Болничния лист се издава само от оторизираните за това медицински лица! Най – често това е личния ни лекар.

Как това се отразява на заплатата и осигуровките ни?

В общия случай излизането ни в болничен се отразява отрицателно на заплатата ни за месеца на болничния. Обезщетенията, които заместват заплатата ни за времето на болничния, се изчисляват като процент от среднодневното ни брутно трудово възнаграждение (през първите три дни, които са за сметка на работодателя – 70%, а през останалите дни, изплащани от НОИ – 80%). Поради това излизането ни в болничен обикновено води до намаляване на паричната сума, която получаваме за месеца, респективно и до намаляване на дължимите осигуровки.

Издава ли се втори болничен при работа на втори трудов договор?

Ако работите на два трудови договора, изискайте от Вашия личен лекар издаването на два болнични листа. Двата болнични листа трябва да са с един и същи номер. Болничните листове следва да предоставите и на двамата работодатели до 3 работни дни. Те от своя страна ще подадат информацията за дните в неработоспособност към НОИ.

Ако ползвам болничен, ще се ограничи ли правото ми за ползване на отпуск?

Болничните не влияят на правото ни на други видове отпуски. С оглед на размерите на възнагражденията много хора предпочитат, когато им се налага, да използват част от платения си годишен отпуск, вместо да излязат в болничен, защото при болничния биха получили значително по-малко пари.

Няколко важни неща във връзка с издаването на болничните:

 • Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност, т.е. не можем да вземем болничен от утре (освен когато неработоспособността ни е констатирана в ден, в който вече сме били на работа, независимо от отработените часове, или след изтичане на работното ни време);
 • Може да се издаде болничен лист за минало време, само ако е извършен преглед, заведен в регистрите на лечебното заведение и тогава не е бил издаден болничен по някаква причина, но от документацията може да се установи, че лицето е било временно неработоспособно;
 • Принципно не се издава болничен за лабораторни изследвания и лечебни процедури (физиотерапия, рентгенова терапия и др.) – според наредбата тези процедури би трябвало да се извършват в извънработно време или в работно време с разрешението на работодателя, без да се издава болничен лист (освен ако не ангажират цялото работно време на служителя).

Можем ли да се върнем на работа преди изтичането на болничния?

Не, освен ако нямаме разрешение от лекуващия лекар или ЛКК, издали болничния лист. Работодателят от своя страна също няма право да допуска на работа служители, които се намират в отпуск поради временна неработоспособност.

Ето и още няколко практични съвета:

 • Разбира се в рамките на добрия тон между работник и работодател е при установено неразположение веднага да информирате прекия си ръководител и да му изпратите копие на издадения болничен лист. Все пак прекия ви ръководител трябва по някакъв начин да компенсира отсъствието ви и да преразпредели текущите ви задачи.
 • Не злоупотребявайте с болнични листове. За съжаление има недобри практики за възможност за придобиване на болничен лист без реална необходимост за това. Имайте предвид, че работодателя може във всеки един момент да предизвика проверка на издаден болничен лист и това да доведе но неприятни последствия.
 • В случай, че естеството на работата ви го позволява, както и здравословното състояние, разбира се, бихте могли да работите няколко дни от вкъщи. По този начин, ще сте полезни в работата си, докато сте в домашна обстановка, където ще се чувствате по-добре, а и няма да подлагате колегите ви на риск от разболяване.

Разбира се, никой не е застрахован от това да се чувства неразположен и да се разболее, но въпреки това честото отсъствие от работа не прави добро впечатление на работодателя ви.

Използвани източници: АI, www.karieri.bg, www. mlaccount.com, обогатени с много натрупан практичен опит от екипа ни.