Статияоктомври 13, 2023by SP Audit

Как да проверим мотивацията на кандидат за работа?

Нивата на продуктивност на служителите са пряко повлияни от тяхната мотивация. Когато тя е висока, компанията и екипите се развиват, но когато е ниска, продуктивността намалява.

По време на интервю всеки работодател търси високо мотивирани, съответно високо продуктивни служители.

Ето няколко практични съвета как да проверите мотивацията на кандидата за работа:

  1. Задавайте въпроси относно мотивацията по време на интервюто – Предложете на кандидата да разкаже за онова, което го мотивира да кандидатства за тази работа и какво го вълнува. По този начин ще разберете дали наистина се интересува от позицията и има желание за развитие в дадената сфера или просто търси източник на доход.
  2. Анализирайте работния опит – Анализирайте какъв опит има кандидата и го сравнете с работните задължения за вакантната позиция. Опитайте се да разберете дали го мотивират нови начинания, в които ще се налага да усвоява нови знания и умения или предпочита да развива вече придобитите такива.
  3. Поговорете за дългосрочните му планове – Попитайте кандидата за неговите планове за следващите години. Това може да Ви помогне да разберете дали позицията, за която кандидатства е добра следваща крачка в кариерата му и как вижда развитието си.
  4. Препоръки от бивши работодатели – Попитайте кандидата дали той може да Ви предостави препоръка от последния си работодател. Това ще Ви даде представа какъв е бил кандидатът на предходната му позиция и до колко мотивиран е бил за работата си.

Внимание! Когато четете препоръка от предишен работодател не е изключено същата да е написана по шаблон и да не носи търсения смисъл. Ако имате възможност винаги е най – добре да потърсите директно мнение и да се обадите на бившия работодател. Много често се случва отсрещния отговор да бъде изненадващ както в отрицателен, така и в положителен смисъл.

  1.  Проверка на личната ангажираност – Попитайте кандидата за проекти, по които е работил и как е допринесъл за тях. Това може да Ви даде информация за това, колко ангажиран е той в работата, която изпълнява, както и дали предпочита да работи самостоятелно или в екип.
  1. Потърсете информация за кандидата – Социалните мрежи могат да предоставят полезна информация за личността на човека, който интервюирате. Профилите му в публичното пространство могат да разкрият много за човек – от приятелската му среда, до музиката, която слуша и публикациите, които споделя.
  1. Разбира се винаги може да се доверите и на услугите на Агенция за подбор на персонал. Те ще изследват вместо вас мотивацията на кандидатите. Освен това преди да дойде на интервю при вас същия кандидат ще е минал поне две предишни интервюта с рикрютърите в агенцията. Факта, че се срещате вече означава, че кандидата е мотивиран и има интерес към предлаганата позиция.

Човек прекарва много голяма част от живота си в дейности свързани с работата. Разбирането на кои фактори могат да я направят обогатяваща и приятна помага за разработването на стратегии за повишаване на организационната ефективност и увеличаване на работната ангажираност. Хората, чиито ценности съвпадат с тези на компанията и колегите си, намират по-голям смисъл в това, което правят и вероятно ще положат повече усилия на работното си място.

Успех в търсенето на най- подходящите кандидати!