Статиямарт 10, 2023by SP Audit

8 основни черти, които всеки лидер трябва да притежава през 2023 г.

Представяме на вашето внимание още една интересна статия, която прочетохме в списание People Matters и я направихме по-достъпна с превод тук в нашият сайт.

8 основни черти, които всеки лидер трябва да притежава през 2023 г.

Лидерите трябва да заемат по-активна роля на новото хибридно работно място, като продължат да насърчават психологическата безопасност, сътрудничеството, доверието и най-важното – прозрачността.

2022 беше годината, в която всички трябваше да се върнем и да работим в  офиса, но  реалността изглежда съвсем различно. Повечето големи градове все още имат офиси, които остават празни през половината време. Журналистката на Bloomberg Сара Грийн Майкъл казва: „Офисът сякаш се е превърнал в място, към което винаги се връщаме, но така и никога не пристигаме напълно“. Хибридната работа е тук, за да остане, точно както и хибридното лидерство.

Миналата година беше и годината на обучение за това как да се адаптираме, да преминем от голямото примирение към голямото пренареждане и към днешния термин на това, което мнозина наричат „Тихото отказване “.

Ясно е, че нашите навици бяха предизвикани и социално-икономическата ни структура е преобърната и променена по невъобразими начини. Въпреки че може да изпитваме носталгия по старото нормално, знаем, че то няма да се върне. Нашият успех като лидери се крие в адаптирането към това ново нормално, в постоянното интегриране на лидерския ни арсенал, докато вървим напред.

За мен 2023 е годината на поставяне на хората в центъра на всичко, което правим като лидери. Нашите служители, клиенти и партньори. Ето осем урока по лидерство, които да прегърнете през 2023 г. и след това:

 

Устойчивост

Лидерите трябва да продължат да изграждат високи нива на издръжливост в себе си и своите екипи, като поемат отговорността за начина, по който мислят в моменти на криза. Устойчивите мениджъри трябва да бъдат пъргави, да проявяват бързина при вземането на решения (дори когато не знаят отговорите) и да преминават от анализ към план за действие. Най-добрите лидери използват кризата като възможност да делегират вземането на решения за по-голяма гъвкавост.

Комплексно съзнание

Тази промяна изисква лидерите да се отклонят от сложното мислене и съзнание. Статия на HBR дефинира сложните проблеми като такива, които могат да бъдат предвидени или избегнати, защото сме ги изпитвали и преди. За разлика от тях, комплексните проблеми не могат да бъдат предвидени и пътят към достигането им е неизвестно. Един от начините да стигнете до комплексното съзнание това, е като постоянно търсите различни мнения и давате гласност на хората си.

Дигитална грамотност

Автоматизация, изкуствен интелект, облачни пространства, анализи на данни и т.н. – лидерите с тези нововъзникващи цифрови компетенции, имат конкурентно предимство пред останалите и насърчават технологиите и иновациите. Лидерите, които са в течение с нововъведенията, които възприемат нови технологии и които насърчават хората си да правят същото, ще бъдат наистина „с едни гърди напред“.

Слушайте и съчувствайте повече

Лидерите трябва да слушат повече хората от екипа си. Активното слушане е да слушаш, за да асимилираш, а не да слушаш, за да реагираш. Служителите трябва да знаят, че лидерите ги разбират и най-важното, че се интересуват искрено. Добрите водачи трябва да намерят този деликатен баланс между това да предоставят пространство на екипа си, като същевременно постоянно го предизвикват да расте и подобрява уменията си.

Нагласа за растеж

Психологът Карол Дуек разделя света на учещи и неучещи. Тя вярва, че демонстрирането на фиксиран начин на мислене, от друга страна, тласка хората напред. Културата на Microsoft, според изпълнителния директор Сатя Недела, се съсредоточава върху вярата, че всеки може да расте и да се развива. Потенциалът се подхранва, а не се определя предварително и всеки може да промени начина си на мислене. Добрите лидери изграждат култури, в които хората се чувстват сигурни и могат да се учат от повторения и от проба и грешка.

Лидерите трябва да слушат повече хората си. Активното слушане е за да асимилираш, а не, за да реагираш. Служителите трябва да знаят, че лидерите ги разбират и най-важното, че им пука.

Укрепете доверието

Според проучване на HBR най-важното нещо, което пречи на ръководителите да достигнат до върха, е тяхната неспособност да изградят и поддържат отношения на доверие. „От гледна точка на служителите имайте предвид, че повече от 60% от работещите казват, че доверието между висшето ръководство и служителите, е от първостепенно значение за тяхното удовлетворение. Това е така, защото средите с високо ниво на доверие, позволяват на хората да покажат истинската си същност и когато хората могат да бъдат себе си в работата, те са не само по-креативни, но и по-продуктивни“.

Съсредоточете се върху психическото благополучие

Белезите от пандемията са все още видни, а раните са отворени за мнозина. Тази колективна травма изостри „прегарянето“ и накара много хора да преоценят своите приоритети. Световната здравна организация изчислява, че безпокойството и депресията струват на световната икономика над 1 трилион долара годишно. През 2023 г. лидерите трябва да се съсредоточат върху създаването на култура на работното място, която поддържа психичното здраве.

Разнообразие и принадлежност

Днес повече от всякога лидерите трябва да се съсредоточат върху истинското изграждане на разнообразен набор от таланти и да гарантират, че всеки се чувства част от организацията. Лидерите могат да направят това, като продължат да създават психологическа безопасност, да стимулират сътрудничеството, да насърчават доверието и най-важното, да насърчават прозрачност на новото хибридно работно място, което е тук и ще остане и в бъдеще.

И накрая, бъдете Активен Лидер – светът има нужда от това повече от всякога

Отдалечете се от културата на обучение чрез мотивацията. Обучавайте служителите си, като задавате важните въпроси и заедно намирате „правилните“ отговори. Стремете се да изграждате екосистема, в която всички ваши хора, независимо от размера на техните екипи или стаж, да допринасят за развитието на компанията и да процъфтяват заедно с нея. Бъдете активния лидер, който постоянно разкрива нови възможности, ангажира, окрилява и оправомощава. Не забравяйте, че най-добрите лидери са тези, които създават повече лидери!

За автора: Ручира Чаудхари е водещ обучител и основател и MD на TrueNorth Consulting. Тя е автор на книгата „Коучинг: Тайният код за необичайно лидерство“.