Съвети за Вашето кариерно развитие

Кариерно развитие е процесът на постигане на професионални цели и напредък в кариерата. Това може да включва придобиване на нови умения, знания и опит, развитие в организацията или преминаване към нова област на дейност. Кариерното развитие може да бъде постигнато чрез обучения, менторство, участие в проекти, подобряване на междуличностни умения и други. Важно е да имате ясна представа за вашите цели и мотиваця и да работите усилено, за да ги постигнете.

Начини за кариерно развитие

Кариерното развитие може да бъде ръководено от работодател чрез процес по развитие на уменията на служителите си, или от самия служител – чрез предприети от него дейности пo самоусъвършенстване.

  1. Кариерно развитие, инициирано от работодателя

Обучението и осигурените от компанията възможности за развитие, помагат на служителя да усвои и затвърди полезни за неговото израстване и за компанията, нови знания и умения.

Това обикновено се случва чрез програми за обучение, управление на таланти, вътрешно-фирмени академии, и процес по професионално развитие на служителите.

Тук е момента да отбележим, че ние от екипа на SP Audit, предлагаме услуги по фирмени обучения за служителите на организацията. Всяко едно обучение от програмата ни, може да бъде представено индивидуално или в комбинирана програма за постигане на устойчиви резултати.

Част от обученията ни включват:

  • Развитие на лидерски умения
  • Публични комуникации
  • Обучения за Маркетинг екипи
  • Лидерска академия – Подходяща за ръководни екипи.
  • LEAN обучение – Подходящо за всички, които искат да постигнат оптимизация и се стремят към непрекъснато подобрение.
  • 5S – Подходящо за всички, които обичат структурираност и подреденост на процесите.
  1. Кариерно развитие, инициирано от служителя

Служителите могат да постигнат желаното от тях кариерно развитие и самостоятелно, с цел усъвършенстване на умения, които са им необходими, но все още липсват или не са достатъчно добре развити. Това може да се постигне чрез самостоятелно посещаване на семинари, обучения или ново образование.

Възможности за кариерно развитие:

  1. Стажове

Стажовете могат да бъдат много полезни за завършилите без предишен трудов опит, или за все още настоящи студенти. Преди да започнете стаж, прочетете отзиви за фирмата, за да се уверите, че това е типът работодател, за който искате да работите. Чрез стажуването, не само ще натрупате трудов опит, а и ще имате възможност да разширите уменията си. Стажовете могат да ви помогнат да разберете какъв е кариерният път, по който да поемете. Можете дори да разберете, че това не е най-подходящата кариера за вас. Много стажанти в крайна сметка получават работа на пълен работен ден, там където са стажували. Така че, ако имате възможност да стажувате за компания, която би се интересувала да работите на пълен работен ден, я потърсете.

2. Продължаване на образованието

Светът непрекъснато се развива, а с него икономиката и нуждите на пазара на труда. За да останете актуални на пазара на труда, трябва да продължите да учите през целия си живот. Новости в различните сфери излизат непрекъснато и ако искате да продължите да бъдете лидер във вашата индустрия, трябва да не спирате да се обучавате.

 

Как да накарате вашия работодател да финансира образованието ви?

За да накарате вашият работодател да финансира образованието ви, ще трябва да му представите много професионален преглед на предимствата, така че отделете време, за да подготвите своята презентация, сякаш подготвяте проект за клиент. Не забравяйте да включите повишената лоялност, намаленот текучество и повишената производителност в своя полза, но това, върху което трябва да се съсредоточите, е как продължаването на вашето образование ще осигури стойност на компанията. Трябва да очаквате, че в случай, че работодателя приеме предложението ви, ще е необходимо да подпишете договор за образование, който по същество ще ви свърже с компанията за известно време.

Важно е да планирате професионалните си стъпки предварително, тъй като това ще ви помогне да се съсредоточите върху и да постигнете кариерните си цели. Нещо повече, наличието на конкретен план за кариера също ще ви помогне да бъдете по-добри в работата си, тъй като ще се почувствате по-мотивирани и ще ви помогне да се развиете личностно.