Статияфевруари 16, 2024by SP Audit

Различни соцаилни придобивки, които компаниите могат да предложат на служителите си

Социалните придобивки могат да помогнат на компаниите да привличат и задържат талантите си, като същевременно подобряват работната атмосфера и удовлетвореността им. Освен обичайно предлаганите в България ваучери за храна, карти за спорт и допълнително здравно осигуряване, компаниите биха могли да обогатят социалния пакет. Тези допълнителни стимули, действат мотивиращо и позволяват на служителите да се развиват както професионално, така и личностно.

Ето някои интересни предложения за социални придобивки:

 • Достъп до професионални обучения или семинари, за повишаване на квалификацията;
 • Подкрепа при финансиране на обучение във висше заведение на служителите;
 • Разнообразни програми за психично здраве и благополучие, като например консултации с психолог или психиатър;
 • Предоставяне на безплатни здравословни храни и напитки на работното място;
 • Гъвкави възможности за работа от вкъщи или дистанционно работно време;
 • Платен ден за доброволческа работа, който служителите могат да използват за участие в обществено полезни инициативи;
 • Допълнителни дни за отпуск за специални случаи, като сватби, новородени деца или грижа за близки;
 • Финансова подкрепа за грижа за децата, включително детски ясли или детски лагери;
 • Финансова помощ за покриване на разходи за грижа за възрастни или болни членове на семейството;
 • Поемане на карта за градски/междуградски транспорт или покриване на пътни разходи, в случай, че компанията не осигурява служебен транспорт;
 • Ползване на корпоративни отстъпки – работодателите ползват различни доставчици – от телекомуникационни компании, магазини за техника, до туристически агенции за организиране на командировки или пък бензиностанции, чиито услуги използват. Много от тези доставчици им предлагат продуктите и услугите си с големи корпоративни отстъпки, от които биха могли да се възползват и служителите на фирмата;
 • Организиране на семейни събития – тези събития обикновено се провеждат под формата на фирмени пикници през лятото или семейни събирания по случай Деня на детето;
 • Абонамент за платформа за електронни книги – по този начин служителите ще имат възможност да обогатяват знанията си, например докато пътуват до работното си място, или пък могат да използват платформата за разпускане, слушайки любим роман.

В зависимост от вида си, всички придобивки създават различни възможности и стимулират служителите по различен начин. Те са важни, защото водят до по-голяма ангажираност и съответно ефективност в работата, повишена продуктивност и баланс между професионален и личен живот.

Разбира се списъка не е изчерпателен и ще се радваме ако споделите с нас добри практики с които вие сте се срещали и на които бихте искали да дадем гласност.