Статияфевруари 23, 2024by SP Audit

Наемане на служители на временна заетост (лизинг на персонал)

Фирмите и бизнесите имат различни потребности от персонал, които могат да варират във времето. Причините за това са различни, от подпомагане на големи натоварвания или проекти, заместване на служител по време на планирано или непланирано отсъствие или помощ през натоварен сезон за извършване на определена работа. Тук агенциите за подбор на персонал с лиценз за извършване на дейност, като предприятие, което осигурява временна заетост, биха могли да са от голяма полза. Чрез тях бизнеса може да наема служители на временна заетост.

Макар и със сериозни традиции в Европа тази дейност беше узаконена и у нас с промени в КТ в сила от 5.12.2011г. и добавянето на Раздел VIIIв чл. 107 от „р“ до „ч“.

Какво представлява работата чрез агенции за временна заетост?

Временна работа е, когато работодател (предприятието осигуряващо временна работа) предоставя свои служители на трета страна (предприятие ползвател) за извършване на временна работа под техен контрол и ръководство.

Какви са предимствата на използването на временни работници?

  • Гъвкавост: Позволява на работодателя да адаптира броя на работещите спрямо текущите нужди и изменения в бизнеса.
  • Възможност за оценка: Работодателят може да използва временните работници, за да оцени техните умения и способности и при следваща необходимост да вземе решение да ги наеме като постоянни служители.
  • Покриване на специализирани нужди: Временните работници могат да бъдат наети за конкретни проекти или задачи, които изискват специализирани умения или опит.
  • Намаляване на риска: Използването на временни работници може да намали риска от непредвидени ситуации като намаляване на работните часове, сезонни промени и други.

Какво трябва да се има предвид, когато се наемат служители на лизинг?

  • Необходимо е да се спазва принципът на равно третиране. Фирмите, които наемат работници на временна заетост, са длъжни да им предоставят приложимите основни условия на труд, включително заплащане, за периода, през който се извършва временната работа.
  • Общият брой на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа в предприятие ползвател, не може да бъде повече от 30 % от общия брой на работещите при него работници и служители.
  • Не може да се наема лизингов персонал при условията на първа и втора категория труд; в предприятия, свързани с националната сигурност и отбраната на страната и в предприятия, в които се провежда стачка.

 

„ЕС ПИ ОДИТ“ ЕООД е дружество регистрирано да извършва дейност, като предприятие, което осигурява временна заетост с лиценз № 330/07.05.2020г.


Защо да ни се доверите?

  • Разбираме нуждите на всеки бизнес – Опознаваме управляващите, екипите, бизнеса, процесите в компанията, предимствата и недостатъците. Чак след това преминаваме към конкретни предложения и план за действие.
  • Подхождаме с професионализъм и компетентност – Учим от клиентите си всеки ден. Когато партньорите ни имат устойчиви бизнеси, ние следваме техния модел и добавяме нашата професионална компетентност, разбирания, опит, знания и похвати.
  • Даваме достъп до по-широк опит и знания – Не спираме да учим и да се предизвикваме. Дългогодишният ни опит с разнообразни клиенти ни направи по-уверени и успешни – каквито стават и самите те.

Не се колебайте да ни потърсите, ако имате каквото и да е въпроси относно временната заетост / лизинга на персонал. Нашите експерти с радост ще ви отговорят на тел: 0883246666.