Статияфевруари 2, 2024by SP Audit

Какво е аутсорсинг в управлението на човешките ресурси и какви са предимствата?

Аутсорсинг на човешки ресурси е процеса, при който компания прехвърля някои или всички функции свързани с управлението на персонала си на специализирана фирма, която се занимава именно с предоставянето на HR услуги.

Аутсорсингът на човешки ресурси обикновено включва следните функции:

  1. Подбор на персонал – фирмата може да се грижи за публикуването на обяви за съответните позиции, преглеждането и селекцията на кандидатите, провеждането на интервюта, коментиране на кандидатите и техните предимства и недостатъци спрямо фирмената култура и приключване на процеса с предоставянето на предложение за работа и съдействие за набиране на нужните документи за назначаване.
  2. Администрация на персонала – това включва всички документални и законови изисквания по сключване, промяна и прекратяване на трудовите правоотношения, ежемесечна обработка на възнагражденията, управление на отпуските и месечните и годишни отчети.
  3. Обучение и развитие – аутсорсинг фирмата може да осигурява обучения за развитие на персонала, които да насочат служителите към придобиване на нови умения и компетенции. Обученията могат да бъдат специализирани и фокусирани в зависимост от конкретните нужди и поставените цели.
  4. Управление на производителността – фирмата, с която работите може да помага в установяването и следенето на целите за производителност на служителите и регулярното оценяване и анализ на техния успех.
  5. Управление на трудовите отношения – това включва управление на трудово правните отношения, обработка на заявки и въпроси относно трудовите права и задължения, разрешаване на конфликти, специфични казуси, спорове и други.

Аутсорсингът на човешки ресурси често се използва от компании, които искат да оптимизират своите процеси, да намалят разходите или да се съсредоточат върху основната си дейност. Той може да предложи икономически ползи, по-голяма ефективност и по-добро качество на HR услугите.

Работата с подобна фирма има няколко предимства, които могат да бъдат много полезни за организацията, а именно:

  1. Намаляване на разходите – Когато се прехвърлят функции от човешките ресурси, компанията няма нужда да плаща разходи за наемане и обучение на нови служители, нито за поддръжка на офис пространство и оборудване.
  2. Достъп до експерти – Чрез аутсорсинг на човешки ресурси, компанията може да се възползва от експертно знание и опит на специализирани фирми в областта на човешките ресурси. Това може да помогне за повишаване на ефективността и качеството на HR процесите.
  3. Фокус върху основната дейност – Когато компанията се възползва от такива услуги, тя се освобождава от оперативни процеси и може да се съсредоточи върху своята основна дейност и стратегически цели.
  4. Гъвкавост – Аутсорсингът на човешки ресурси позволява на компанията да бъде по-гъвкава и да се адаптира бързо към промени в бизнес средата. Ако фирмата има нужда от временен или проектен персонал, компанията може да се възползва от аутсорсинг, където да бъдат предложени най-подходящите кандидати за свободните позиции.

Аутсорсинг услугите са подходящи за малки, средни и големи бизнеси. Ние, като представители на успешна HR агенция с множество сътрудничества, както с малки, така и с големи международни компании, предлагаме на клиентите си индивидуално отношение и професионализъм. Подхода ни е насочен към отлично опознаване на спецификата в дейността на всеки клиент, което ни прави ефективен и незаменим партньор за всеки бизнес.

Не се колебайте да се свържете с нас за консултация!

Ние с удоволствие и професионализъм ще отговорим на въпросите ви.