Статияоктомври 20, 2023by SP Audit

Какво е поведението на различните поколения на работното място?

За да се работи ефективно с многообразният спектър от поколения, е важно да се установят ясни очаквания и цели и да се инициира постоянна комуникация, с цел разбирането на нуждите и, най-важното, действителната мотивация на служителите. В зависимост от поколението, към което служителят принадлежи, могат да се наблюдават различно поведение и навици на работното му място.

Ето как различните поколения се държат на работа: 

  1. Поколение X (родени през периода 1965-1979г.) – Те са поколение, израснало в условията на политически и икономически преходи, кризи и сътресения. Служителите от това поколение, принадлежат към тези, които са работили за един и същи работодател по-дълго време. Те са по-малко склонни към промяна на работата си, освен ако не видят изгода в това. Те обикновено предпочитат структура в работата си.
  1. Милиениумското поколение (също наричано „Поколението Y” или „Digital Natives”), родени през периода 1980-1992г. – Това поколение се отличава с висока компютърна грамотност, потребител на социалните мрежи и привърженик на работата с гъвкаво работно време. Обикновено предпочитат работа, която им предоставя смисъл и цел на кариерния им живот. Разполагат с богато портфолио от умения и се ориентират към различни професионални области. Мотивират се от възможности за обучение, ако то ще допринесе за „преносимост в кариерата”
  1. Поколението Z (родени през периода 1993-2001 г.) – Може да се каже, че това е поколението на промяната. Те са израстнали в условия на динамично технологично и научно развитие и имат усет към новостите и разчупено мислене. В работата търсят смисъл, предизвикателства, свобода на изява, общуване и дори забавление. Това поколение е обикновено напълно потребителско, свикнало да има бърза и моментална комуникация с другите. Те са склонни към работа с гъвкаво работно време и предпочитат да се занимават с проекти, които са в съответствие с техните ясни ценности.

Колкото по-добре мениджърите разбират уникалната комбинация от фактори, които формират нагласите на всяко поколение, толкова по-добре ще координират усилията на хората на различна възраст в организацията и ще канализират енергията, мотивацията и поведението в интерес на бизнес целите.

Използвани източници: www.bia-bg.com