Статияянуари 12, 2024by SP Audit

Какви тенденции да очакваме в HR сферата през 2024г. ?

С началото на новата година, бихме искали да ви запознаем с международните тенденции в HR индустрията и какво да очакваме през 2024г.

За тези, които работят в сферата на управлението на хора, фокусът през 2024 г. ще бъде върху менажирането на човешките последици от цифровата трансформация. В много организации това ще означава справяне с предизвикателствата, създадени от все по-разрушителната поява на изкуствен интелект. Вярно е, че все още никой не знае какво въздействие ще има ИИ върху човешката работна сила, но за професионалистите в областта на човешките ресурси 2024 г. ще бъде съсреодоточена в овладяването му.

И така, ето някои прогнози за значимите тенденции, които ще повлияят на човешките ресурси през следващите 12 месеца и след това – период, който се очаква да промени начина, по който работим и правим бизнес.

Изкуствен Интелект (ИИ)

Изкуствения интелект – като ChatGPT и непрекъснато нарастващият брой инструменти, които са изградени около технологията – ще революционизира всичко относно начина, по който управляваме динамиката на работното място. Специалистите по човешки ресурси ще имат възможност да рационализират много процеси, като набиране на персонал, личностно развитие, планиране на работната сила и административни задачи. В същото време те също ще трябва да се ориентират в човешките последици от тази радикална промяна, като постигат баланс между ефективността на ИИ и човешките качества, които все още са от съществено значение в бизнеса.

Следващото поколение започва работа

През 2024 г. все по-голям брой представители на поколението Z ще навлизат на работното място, докато милениалите все по-често заемат ръководни позиции. За професионалистите в областта на човешките ресурси предизвикателството ще бъде управлението на различните очаквания за култура и трудов живот на по-младите членове на екипа, които често включват желание за подобрен баланс между работата и личния живот, непрекъснато образование и повишаване на уменията и по-голям акцент върху разнообразието, приобщаването и устойчивостта.

HR технологии

Професионалистите в областта на човешките ресурси ще могат да внедряват нарастваща гама от технологии и инструменти, докато се опитват да разберат тенденциите в работната сила и да управляват промените в поведението. Платформи за онлайн обучение, инструменти за обучение за разширена и виртуална реалност (AR/VR) и системи за проследяване на работната сила, способни да наблюдават ангажираността и ефективността, всички те ще бъдат част от инструментариума. Предизвикателствата ще се въртят около внедряването им по начини, които не компрометират поверителността на персонала или правата за защита на личните данни.

Гъвкава работа

Управлението на възможностите и предизвикателствата около продължаващото преминаване към гъвкави работни условия ще бъде на първо място в дневния ред на всички специалисти по човешки ресурси, особено тези, които работят за по-големи организации с географски разнообразна работна сила. Въпреки че предлага шанс за по-голямо удовлетворение на служителите и за привличане на таланти от по-далечни области, това също означава преодоляване на пречките пред развитието на корпоративна култура, поддържане на сплотеността на екипа и осигуряване на комуникация и отчетност.

Стачки и синдикати

Тъй като глобалните икономически перспективи остават несигурни, работниците все повече се надяват работодателите да подобрят заплащането и условията на труд. Често това води до стачки и синдикални действия. Макар и не в такъв мащаб както в централна Европа, синдикалната дейност не е за подценяване и в България. Специалистите ЧР могат да използват тази сила да работи в тяхна помощ като обърнат нужното внимание на синдикалните дейци в компаниите и да водят смислени разговори със служителите относно техните нужди и очаквания.

Повишаване на уменията и преквалификация на работната сила

Изключително важна работа за екипите по човешки ресурси през 2024 г. ще бъде да определят какви умения ще са необходими на техните организации в близко бъдеще, когато машините и ИИ стават по-мощни и способни. Това означава разбиране как трансформативните технологии като ИИ ще увеличат съществуващите роли и какви човешки качества и способности (стратегическо мислене, решаване на комплексни проблеми, креативност, емоционална интелигентност) са необходими, за да допълнят машините.

Обратно в офиса

Докато бизнесът се опитва да привлече служителите обратно в офиса, професионалистите по човешки ресурси имат задачата да гарантират, че работниците виждат смисъл в това да се качат в колата, автобуса или метрото и да се отправят към работното място. Тук не става дума за осигуряване на барбарони за сядане, джаги и други глезотии – става въпрос за гарантиране, че работните места предоставят възможности за съвместна производителност, професионално развитие и работа в мрежа, които не винаги могат да бъдат възпроизведени от разстояние.

Задържане на персонала

Резултат от успешното обучение и повишаване на квалификацията на работната сила и подгпотовката и за епохата на ИИ е, че тя става много търсена от конкурентите дори в напълно различни индустрии. За да запазят ценните си инвестиции, предприятията трябва да предложат истинска причина на служителите си да бъдат лоялни. Това означава насърчаване на култура на възнаграждение и признание, както и предлагане на възможности за непрекъснато развитие и учене. Персоналът – особено много добрият – винаги ще търси нови предизвикателства. Създайте им ги и не ги карайте да поглеждат извън фирмата. Дръжте ги ангажирани в рамките на собствените им отговорности. Фокусирането върху стратегиите за задържане означава, че е много вероятно най-добрите хора да останат щастливи и ангажирани.

Вярваме, че 2024г. ще бъде изпълнена с предизвикателства, но също така ще ни донесе нови възможности, от които да се учим и надграждаме както професионално, така и личностно!

Статията е преведена и адаптирана от списание Forbes.