Какво поведение да избягваме, за да сме успешни на работното си място

Понякога лошите ни навици, могат да се отразят негативно на шансовете ни за кариерно развитие.

Представяме ви няколко навика, които могат да ви изиграят лоша шега:

  1. Липса на мотивация и амбиция. Когато нямаме ясна визия за бъдещето си и нямаме цели или стремежи, можем да спънем собственото си развитие.
  2. Пасивност и небрежност. Не се включваме активно във възможностите за развитие, които ни се предоставят. Не търсим нови умения и не използваме възможността за обучение.
  3. Негативно мислене и скептицизъм. Когато се отнасяме с негативно отношение към работата си, не вярваме в своите способности и се съмняваме в успешността на своите усилия, можем да саботираме своето кариерно развитие. Вместо това, е добре да се опитаме се да погледнем от добрата страна на нещата и да се фокусираме върху плюсовете, които работното място ни носи.
  4. Липса на адаптивност и гъвкавост. Ако не се адаптираме към нови условия, технологии или изисквания в работата си, можем да се отстраним от нови възможности и да постепенно изоставаме в своето развитие. Светът, в който живеем, се развива непрестанно и ние трябва да се пригодим към него.
  5. Оплакването. Оплакването от работа или поради лични проблеми, няма да ни донесе плюсове, а напротив. Нормално е човек да има проблеми, но недоволствайки, няма да спечелим нищо, а по-скоро ще изглеждаме като човек, който е неспособен да се справя с проблемите си. На подобен тип хора не се възлагат отговорни длъжности, затова помислете преди да започнете да се оплаквате от случващото се покрай вас.
  6. Критикуването. Ако критикуваме шефа или колегите зад гърба им, е съвсем нормално да не ни харесват. Подобен тип поведение свежда шансовете ни за заемане на по-добра позиция до минимум.
  7. Да се държим така, сякаш знаем всичко. Ако се представяме за всезнайко, който умее всичко и няма на какво ново да се научите, най-вероятно ще ядосаме доста хора. Освен това може да пропуснем възможности за усвояване на нови знания, които да са ни ценни в бъдеще.
  8. Да виним другите за своите грешки. Неумението да носим отговорност няма да ни донесе ползи. Не е толкова страшно да сбъркаме, всеки го прави. По-важното е да си вземем поука и да се представим блестящо при следваща възможност.
  9. Да не можем да сдържаме емоциите си. Бурното изразяване на негативни емоции, ще покаже на шефа ни, че не умеем да работим под напрежение, а всяка по-висока длъжност неминуемо се сблъсква с този проблем. Следователно, човек, който е неспособен да контролира емоциите си, не би бил подходящ за подобна позиция.
  10. Носенето „по течението“ до пенсиониране. Ако търсим развитие, трябва да положим усилия за него. Учете, търсете нови възможности, поемайте рискове. Не оставяйте на съдбата да си свърши сама работата и някой да ви забележи. Дерзайте и накарайте хората да видят и оценят качествата ви.

За да създадем успешна кариера, трябва да бъдем мотивирани, амбициозни и готови за непрекъснато развитие. Трябва да бъдем активни в постигането на своите цели, да се стремим да обучаваме и разширяваме своите умения и знания, да бъдем добри комуникатори, позитивно настроени, да бъдем гъвкави и адаптивни към промените.