Статияноември 3, 2023by SP Audit

Какви методи за подбор на персонал съществуват?

Подбора на персонал е процесът на намиране и подбор на кандидати, които са най-подходящи за определена позиция в дадена организация. Този процес включва няколко стъпки като публикуване на обява за работа, привличане на кандидати, провеждане на интервюта, проверка на препоръки, тестване и вземане на окончателно решение.

В днешната статия ще разгледаме именно какви са методите за подбор на персонал:

 1. Интервю – това е традиционния метод за подбор на персонал, при който кандидатът се среща и разговаря с представители на компанията, които оценяват до колко е подходящ за позицията. Срещата може да протече като структурирано интервю или свободен разговор.
 2. Тестове – кандидатите се подлагат на различни психометрични, когнитивни, личностни, езикови и други тестове. Те помагат да се измерят способности, поведенчески характеристики и компетентности на кандидатите. (например IQ тестове, личностни тестове, специфични тестове за умения и т.н., чрез които специалисти оценяват техните способности и до колко отговаря на критериите за вакантната длъжност. Например кандидати за видеомонтажисти, обикновено получават кратка задача за обработка на видеоклип, за да се придобие представа за техния стил и умения.
 3. Референтни проверки – компанията свързва се с предишни работодатели на кандидата, които да потвърдят неговата работна репутация.
 4. Асесмънт центрове – с помощта на асесмънт център (център за оценяване), кандидатите преминават през разнообразни симулации, упражнения и игри, които да оценят техните способности, лидерски умения и социални умения. Асесмънт центърът дава възможност да бъдат проверени възможностите на кандидата в следните направления:
  – Способност за концептуално мислене
  – Лидерство
  – Работа в екип
  – Комуникация
  -Взимане на решения под напрежение (в кризисна ситуация)
  -Водене на дискусия
  -Умения за водене на срещи
  -Управление на времето
  -Презентационни умения
 5. Психологически интервюта – специализирани психолози използват различни методи, като например проекционни техники или клинични интервюта, за да оценят личностни характеристики на кандидатите. Тяхната цел е да се изучат и разберат различни аспекти на психика, включително емоции, мисли, възприятия, поведение и мотиви.
 6. Мултиплексни интервюта – кандидатът се среща със съставите на няколко отдела или нива на организацията, за да бъде оценена неговата съвместимост с различните екипи и отдели на компанията.
 7. Оценяване на работа в екип – Кандидатите могат да бъдат поставени в ситуации, в които трябва да работят с други хора или да решават задачи като част от екип. Това позволява на работодателя да оцени техните комуникационни умения, работа в екип и способност да се адаптират.
 8. Агенция за подбор на персонал Агенциите за подбор на персонал са друг ефективен източник на външно набиране на персонал. Агенции като онлайн набирането на персонал обикновено разполагат с база данни от заинтересовани и квалифицирани кандидати за работа, което улеснява процеса на набиране.

Ние като специалисти в тази сфера, можем да помогнем както на бизнес организации, които имат нужда от квалифицирани кадри, така и на търсещите нова възможност за работа и развитие. Не се колебайте да се свържете с нас!