Как да работим по-добре в екип

Лятото е момент, в който можем да забавим темпото и докато си почиваме можем да помислим как да подобрим работата си. Четете тази статия през призмата на мениджъра, но и като член на екипа.

Умението за работа в екип е част от социалните и междуличностни умения, които водят до житейски и кариерни успехи. Работата в екип помага на участниците да се учат един от друг, да събират различни идеи и да се обогатяват интелектуално от взаимодействието си с другите. Ето как да работим успешно в колаборация с колегите:

  1. Установете ясни цели и очаквания. Определете ясно целите на екипа и очакванията за работата на всеки от участниците. Това ще помогне на всички да имат ясна представа за това какъв е финалният резултат и с какво се очаква всеки да допринесе към него.
  1. Разпределете отговорности и ресурси. Разделете работата между членовете на екипа, вземайки предвид техните умения и опит. Уверете се, че всеки получава необходимите ресурси за успешно изпълнение на задачите си.
  1. Подкрепете отворена комуникация. Подкрепете отворен, чест и прям обмен на информация между членовете на екипа. Насърчете открити въпроси, споделяне на идеи и мнения. Това ще подобри комуникацията и сътрудничеството в екипа.
  1. Включете и подкрепете всички, които са част от екипа. Подкрепете ги в процеса на вземане на решения и насърчете ги да излагат своите идеи и мнения. По този начин всеки ще се чувства ценен и ще бъде по-мотивиран да допринесе към успешната работа на екипа.
  1. Управлявайте конфликти проактивно. Всеки екип е съвкупност от хора с различни гледни точки, което може да доведе до конфликти. Участвайте активно в разрешаването на конфликтите, като насърчавате взаимно уважение и търсене на компромиси. Разберете, че добре управляваните конфликти могат да доведат до нови идеи и решения.
  1. Постигайте резултати заедно. Проявете сътрудничество и подкрепа, за да постигнете целите си. Усъвършенствайте процесите, които водят до успешни резултати, и възнаграждавайте и признавайте усилията и постиженията на екипа.
  1. Винаги спазвайте своите обещания и ангажименти към другите. Дори и да изпитвате затруднения да свършите дадена задача, не се притеснявайте да поискате помощ. Това кара хората около вас да се чувстват полезни и незаменими.
  1. Бъдете критични към своите колеги. Излагайте само градивна критика пред вашите колеги или подчинени, в противен случай рискувате те да се отчуждят и да загубите тяхната лоялност. От друга страна, не приемайте отправената към вас критика лично. Ако се вслушате в нея това ще ви направи по-добър и по-ценен отборен играч. Бъдете готов да признаете грешките си когато е нужно, без да обвинявате други за тях.
  1. Не подценявайте останалите членове на екипа. Не трябва да подценявате качествата на другите. Винаги показвайте своите адмирации към чуждата работа. Трябва да позволявате на всеки да представя своите идеи и мисли, това ще доведе до прогрес не само в екипа но и в цялата фирма.
  1. И последно но не и по значение Празнувайте постигнатите резултати. В забързаното ежедневие и трупащите се задачи много често забравяме за това. Важно е да спрем, да отбележим победата, да се потупаме по рамото и да си кажем Браво! Добре свършена работа!

В днешно време умението да работите в екип е от изключителна важност. Затова е добре да използвате всяка една възможност да се включите в екипната работа. Само работейки заедно с колегите ще съумеете да развиете и усъвършенствате комуникационните си умения, които са критични за успеха на всеки.