Статиямарт 22, 2024by SP Audit

Бюрократичното лидерство като един от видовете лидерство

Да правилно прочетохте – днес ще коментираме още един не толкова популярен стил –  т.нар. Бюрократично лидерство.

За много от нас думата „Бюрокрация“ се асоциира с възпрепятстване, много правила, много документация, чакане с часове пред институции, закъснели срокове и провалени проекти.

„Бюрокрацията“ в съвременните социални науки се определя като административна система от обучени професионалисти, която работи непрекъснато в съответствие с определени правила (Wikipedia).

Въпреки всичко това, този лидерски стил съществува и се прилага много успешно в някой бизнес сфери.

Бюрократичното лидерство работи най-добре за по-големи, по-стари или традиционни компании, които са успешни в текущите си процеси. Този стил на лидерство работи за тези фирми, защото те искат да поддържат съществуващите бизнес модели и процеси, защото текущите им стратегии са успешни, и опитването на нещо ново, което не е ясно дали работи, може да доведе до загуби на време и ресурси.

Този стил на лидерство може да бъде предизвикателство за някои, но има и много предимства. Той намалява риска от фаворитизиране и го заменя с ясни задължения, сигурност на работата и предвидимост.

Бюрократичните лидери спазват правилата. За разлика от автократичното ръководство, те може да слушат и да вземат под внимание приноса на служителите, но могат да отхвърлят принос, който не е в съответствие с политиката на компанията или вече работещи добри практики.

Някои ключови характеристики на бюрократичното лидерство са:

  • Стриктно спазване на правила и процедури – те са насочени към минимизиране на грешките и осигуряване на последователност в работата.
  • Централизирано вземане на решения – те могат да се вземат въз основа на официални процедури, данни и факти, а не на новаторски идеи и липса на обосновка.
  • Ясна йерархия на властта – структурните нива са ясно разписани с дефинирани нива на отговорност.
  • Ограничена автономност и взимане на решения – процесите на промяна могат да бъдат много бавни и трудни.
  • Стабилност и ефективност в организацията – целта на бюрократичния лидер е да осигури стабилност и ефективност на организацията.

Бюрократичното лидерство се основава на правила, политики и поддържане на статуквото. Привържениците на този стил изслушват членовете на екипа и може дори да признаят добрите им идеи, но ако те не се вписват в установената система, никога няма да получат „зелена светлина“.

Бюрократичното лидерство е добре да се прилага в ситуации, в които добрата съгласуваност на задачите е важен аспект от работата на екипа.

Потенциални предизвикателства за лидери с бюрократичен стил на лидерство:

Служителите може да не се чувстват толкова контролирани, колкото при автократичното ръководство, но може да има липса на свобода в това до колко могат да импровизират в своите роли. Този подход може да спре иновациите и не е подходящ за компании, които преследват амбициозни цели и бърз растеж.

Примери за известни лидери с предоминиращ бюрократичен стил:

Уинстън Чърчил – бил е харизматичен лидер с ясна система, за да гарантира, че всеки изпълнява задачите си навреме. Чърчил е смятан за  силен лидер, който е бил труден за убеждаване. Въпреки всички трудности, той упорито и систематично е постигал целите си. Разработил е стратегия, която позволява на Великобритания да победи своите противници. Чърчил също е бил и задълбочен и ориентиран към детайлите лидер, което е типично качество за бюрократичните лидери.

Колийн Пауъл – е друг известен политик, който е възприел бюрократичния стил на лидерство. Този стил лидерство е дълбоко вкоренен в армията и правителствените агенции. Колийн е  известен със своята последователна бюрократична система на ръководство. Той демонстрира изключителни лидерски способности, които му спечелват званието генерал в армията на Съединените щати и позицията на държавен секретар.

Примери за организации, които използват бюрократичен стил на лидерство:

  • държавни агенции
  • правоприлагащи структури.
  • военни.
  • производствени компании с много рискови производствени процеси.

Бюрократичния лидерски стил може да бъде полезен в силно регулирани индустрии и може да бъде ефективен стил на управление в компании, които не изискват много оригиналност или изобретателност от персонала и се промотира силно регулираната корпоративна среда.