Технически сътрудник

logo-1080x1080

За наш клиент, голяма строителна компания, извършваме подбор за позицията:

Технически ръководител

Изисквания:
– Техническо образование;
– Опит на подобна позиция;
– Познаване на нормативната уредба и документите, свързани с дейността и правилата за безопасна работа;
– Умение за работа в динамична среда;
– Способност за взимане на адекватни и бързи решения по време на работа;
– Стремеж за повишаване знанията и квалификацията си и внедряване на иновации;

Задължения:
– Пряко ръководи работните екипи и следи за безопасността на труда;
– Отговаря за установяване на количествата и съгласуване на мостри;
– Следи за изпълнението на работните проекти, стандартите и технологични спецификации;
– Съставя количествено-стоийностни сметки и следи за изпълнението им.

Компанията предлага:
– Постоянна и дългосрочна заетост;
– Много добро заплащане, обвързано с постигнатите резултати;
– Фирмено обучение;
– Отлични условия на труд;
– Възможност за кариерно развитие;
– Коректно и лоялно отношение от страна на работодателя.

Позиция:
Счетоводител
Локация:
Пловдив
Вид работа:
Постоянна
Заетост:
Пълно работно време
Подходяща за:
Share