Специалист ПТО

LOGO SP AUDIT

За наш клиент, утвърдена строителна компания, извършваме подбор за позицията:

Специалист ПТО (производствено-технически отдел)

Основни задължения:
– Отговаря за планирането, контролирането и работата на проектите с цел оптимизация на разходите и избор на материали, с които ще се изпълнява;
– Изготвя и планира бюджет по КСС за видовете дейности;
– Изготвя анализи, количествено-стойностни сметки, ценообразуване и оферти;
– Изготвя и подписва договори с изпълнители;
– Следи за спазване на разходни норми на материалите;
– Прави справки и отчети, свързани с цялостната дейност по изпълнението на строителния обект;
– Участва активно в планирането на текущите задачи;

Изисквания за заемане на длъжността:
– Висше образование в сферата на строителството;
– Много добра компютърна грамотност;
– Да познава нормативната уредба и добрите практики в строителството;
– Опит на подобна длъжност;
– Екипен играч.

Работодателят предлага:
– Дългосрочна заетост;
– Отлични условия за работа;
– Много добро заплащане, обвързано с постигнати резултати;
– Служебен транспорт;
– Работа в екип от професионалисти;
– Участие в амбициозни и мащабни проекти;
– Работа в развиваща се компания, поставяща си високи стандарти.

Позиция:
Специалист ПТО
Локация:
Пловдив
Вид работа:
Постоянна
Заетост:
Пълно работно време, Дистанционна
Подходяща за:
Share