Трудовите договори – видове и особености

Трудовите договори – винаги актуална тема, с която е полезно да сме запознати без значение дали в момента активно търсим работа или не. Все пак това е най-важният документ за отношенията между работодател и служител, който урежда ясно и конкретно правата и задълженията на всяка една от страните. Представете си брак. 

Трудовият договор задължително се сключва в писмена форма, като законът изисква това да се случи преди постъпването на работа, т.е. преди да започне неговото реално изпълнение. Според член 66 от Кодекса на труда (КТ) всеки трудов договор е необходимо да съдържа:

 • информация за характера на работата (длъжност и задължения на наетото лице)
 • мястото на работа 
 • времетраене и срок на договора
 • трудово възнаграждение – размерът и допълнителни възнаграждения
 • размер на отпуските
 • продължителността на работния ден или седмица

Това е важно, тъй като ако някой от тези елементи липсва, то действителността на документа е възможно да бъде оспорена. 

 

Какви са видовете трудови договори в България?

Най-разпространената класификация за трудовите договори е в зависимост от тяхното времетраене  – срочни и безсрочни.

 • Безсрочен: Както името ясно насочва, такъв, в който не е определен конкретен срок на изпълнение.
 • Срочен: Сключва се само при наличие на конкретно за него основание, което КТ предвижда:
  • до изтичане на точно определен срок (напр. до 3 години);
  • до завършване на точно определена работа;
  • за заместване на служител (например такъв в майчинство или в продължителен болничен);
  • за изпълнение на временни, сезонни и краткотрайни работи.

Трудов договор с изпитателен срок: Този тип срочен договор се сключва, за да се провери дали служителят отговаря на ролята, за която е нает. Може да бъде с продължителност до 6 месеца и се счита за окончателно сключен, ако не бъде прекратен през срока на изпитване.

Трудов договор за допълнителен труд: Тъй като законът в България позволява да работим на повече от 1 трудов договор, можем да сключим и втори  – за допълнителен труд при същия работодател или с друг. Важно е да се знае, че ако искаме договор с втори работодател, сме длъжни да поискаме съгласието на първия. Също така общият брой работни часове не може да надвишава 48 часа седмично (40 за ненавършилите 18 години), или 12 часа дневно.

Трудов договор за работа до 5 дни в месеца: За работа до 5 дни в месеца и обикновено се предпочита от хора, които искат да се ангажират и в почивните дни.

Трудов договор за ученичество – стаж: Работодателят и служителят сключват договор за обучение, който позволява на ученика да научи повече за бъдещата си позиция и да придобие практически опит. 

 

Нови правила за хоум офис

Хибридният модел на работа е една вече масова практика и високо оценена практика, тъй като позволява на служителите да работят от различни локации. Това несъмнено им носи повече гъвкавост, но има и своите предимства за работодателя. Българският парламент прие съвсем наскоро законодателни промени свързани с този дистанционен модел, според които в трудовия договор следва да е изрично упоменато конкретното място за работата от разстояние. Хоум офисът може да се случва от различни локации, но те е задължително  да бъдат уговорени в трудовия договор. 

Полезно е да знаем също, че с тези законови промени се намалява отговорността на работодателите при настъпване на трудова злополука, ако служителят не е спазил правилата за безопасност на съответната локация, където работи. Също така се въвежда и т.нар. “право на изключване” – служителите могат да не отговарят на работодателя си извън работно време. 

Екипът на SP Staffing ви съветва винаги да четете в детайл своите договори преди да подпишете. Не искате да бъдете изненадани от условията, свързани с вашия изпитателен срок или предизвестие, нали така?

Share